Navneord: Talord

SUBSTANTIVER: ordinater & numeralier

Eksempler side 4 af 6

Regler til: Side 3 til: Side 5
 
LEKSIKON: Navneord herunder Ordens- & mængdetal

Fortegnelse: Ordens- & mængdetal

Ordens & Mængdetal i sætningen

Ordens- & Mængdetals bøjning

LEKSIKON: Navneord herunder Ordens- & mængdetal
(ordinater & numeralier)

Definition: Navneord: Ordens- & mængdetal (ordinater & numeralier). Betegner tælleord for samlede mængdestrukturer. De almene tal kaldes "arabertal", fordi de blev bragt til Europa af araberne, der havde lært dem af inderne, som opfandt dem. Ordinater skrives med arabertal og et punktum (f.eks. 1. og 1001.), mens numeralier blot skrives med arabertal (f.eks. 1 og 1001). 

Fortegnelse: Ordens- & mængdetal

Type 4 Navneord: Ordenstal & Mængdetal (ordinater & numeralier) - ligesom med ord kan ordens- og mængde- samt romertal findes og bliver forklaret i de fleste bedre ordbøger her nogle få eksmpler:

Ordinater: 

Numeralier:

Romertal: brugtes omkring år 200-1200 i Europa, bruges nu mest som pynt, på dekorationer, medaljer, flag, urskiver og lignende, reglerne gennemgåes ikke her men kan udregnes via eksemplerne udfra den generelle regel: at tal skrevet før andre tal fratrækkes disse, men tal skrevet efter andre tal tillægges disse:

Ordens & Mængdetal i sætningen

NETVÆRK: Ordens- eller mændetalsordsprøven: kan der siges: 'den eller det næste' efter (ordenstal) eller sætte det foregående tal og det næste tal efter (mængdetal)? (pragmatisk test)

FUNKTION: Navneord herunder talord kan alene eller i navneordsled (nominaler) stå som grundled (subjekt) som genstandsled (objekt), som hensynsled (indirekte objekt), samt som omsagnsled til grundled (subjektsprædikat), som omsagnsled til genstandsled (objektprædikat) som omsagnsled til hensynsled (indirekte objektprædikat)

Ordens- & Mængdetals bøjning

Type 4 navneord: Ordens- & mængdetal (ordinater & numeralier). Bøjes i ejefald (genitiv) og med foranstillet kendeord. Ordenstal (ordinater) betegner det optalte som lineær rækkefølge
Talord (numeralier) betegner det optalte som omfattet mængde. Romertal, anvendes som sekundært ordenstalsystem men også (især tidligere) til udskrift af faste tal for eksempel årstal.

Type z navneord: Kendeord (determinativer)  - bestemmere indgår i navneordsleds (nominalers) bekendthedsbestemmelsen og medvirker til at angive ordenstal. Ordenstal tager gerne 'den' eller 'det' eller 'de' som bestemmere, for eksempel: 'den første sol i april', 'det andet kapitel i  bogen', 'de første indvandrere' her bliver ordenstallet tillægsordsagtigt (adjektivisk). 

'først' henviser i adverbialtællingen: 'først', 'så', ... 'dernæst dertil' 'så siden', 'så sidst' i infinitivoid tid og den finitivoide adverbialtælling: 'først', 'så  (... og så)', 'således endelig afgjort': for eksempel: